_slottshagen

Slottshagen södra

Slottshagen södra är ett litet behandlingshem med HVB-tillstånd med sju platser för enbart  kvinnor från 18 år. Vi finns 5 km utanför Norrköping på Västerbyholms gård.

Telefon till Slottshagen södra: Tel.011-104290,076-7891880
Platschef Johan Blomgren Tel.011-104732,070-6015111
 
Föreståndare,sjuksköterska: Ann-Christin Josefsson
Tel.011-166325,070-2471494

Slottshagen norra

Slottshagen norra är ett litet behandlingshem med HVB-tillstånd med sex platser för enbart kvinnor från 18 år. Vi finns utanför Norrköping på Björnvikens säteri.

Telefon Slottshagen norra: Tel.011-391102,076-7670550
Platschef:Anna Thomsson Tel.011-166349,0707-738495

Föreståndare,sjuksköterska: Ann-Christin Josefsson
Tel:011-166325,070-2471494

Utslussboende

Vårt utsluss boende finns i Norrköping där vi i mån av plats kan erbjuda en förlängd behandling. Här finns också möjlighet att få umgås med anhöriga vid beviljad ledighet.

Vi kan vid behov erbjuda skyddat boende i egna lägenheter.

 

Välkommen

till Slottshagens behandlingscenter för kvinnor

 -med särskild kompetens avseende kvinnors utsatthet.

Vi har två små behandlingsenheter med kompetent och erfaren personal bestående av både kvinnor och män. Vi har kompetens för att erbjuda en traumabehandling .

Vår målgrupp är kvinnor med en komplex livssituation där samsjuklighet med psykisk ohälsa, övergrepp och trauman samt missbruk finns med.

Våra två behandlingshem bedriver behandling med Kognitiv beteendeterapi (KBT) som teoretisk grund. Sambandet mellan tanke-känsla-handling är en grundsten i vårt arbete.

Vi arbetar med relationsproblematik utifrån kvinnors specifika behov med inriktning på den destruktiva relationen och vid behov lägger vi fokus på mamma barn relationer.

Behandlingen är individuellt anpassad för varje kvinna  och är möjligt tack vare att vi har få platser i vår behandling.

Grundförutsättningar för lyckosam behandling är trygghet, förutsägbarhet och tillit. Huvudsyften är att stärka klientens egen kompetens och resurser för att därigenom möjliggöra ökad grad av autonomi, självkontroll, självkänsla, självbild, och motivation.

När behandlingen avslutas är vårt mål att klienten skrivs ut till en livssituation som matchar dennes resurser och förmågor.

Båda våra enheter är belägna i vackra naturreservat med skogen inpå knuten vilket ger en fridfull läkande behandlingsmiljö.

Vi erbjuder Skyddat boende i egna lägenheter.

Ring för information och rådgivning 011-166325

RAMAVTAL  med 156 kommuner (se under rubrik Referenser)

NYHET : Vi kan nu erbjuda våra placerade kvinnor på Slottshagen ERGT behandling.ERGT är en gruppbehandling inriktad på att minska självskadebeteende genom att öka förmågan till känsloreglering.

fb_profilbild

Aktuellt