_slottshagen

Slottshagen södra

Slottshagen södra är ett litet behandlingshem med HVB-tillstånd med sju platser för enbart  kvinnor i åldersgruppen 18 år och uppåt. Slottshagen södra ligger 5 km utanför Norrköping.

 

Slottshagen norra

Slottshagen norra är ett litet behandlingshem med HVB-tillstånd med sju platser för enbart kvinnor från 18 år. Vi finns utanför Norrköping på Björnvikens säteri

Bandygränd

Är vårt utsluss boende där vi i mån av plats kan erbjuda en förlängd behandling. Läs mer under rubrik behandlingshem.

 

Välkommen

till Slottshagens behandlingscenter för kvinnor

 -med särskild kompetens avseende kvinnors utsatthet.

Vi har två små behandlingsenheter med kompetent och erfaren personal. Vi har kompetens för att erbjuda en traumabehandling .

Vår målgrupp är kvinnor med en komplex livssituation där samsjuklighet med psykisk ohälsa, övergrepp och trauman samt missbruk finns med.

Våra två behandlingshem bedriver behandling med Kognitiv beteendeterapi (KBT) som teoretisk grund. Sambandet mellan tanke-känsla-handling är en grundsten i vårt arbete.

Vi arbetar med relationsproblematik utifrån kvinnors specifika behov med inriktning på den destruktiva relationen och vid behov lägger vi fokus på mamma barn relationer.

Behandlingen är individuellt anpassad för varje kvinna  och är möjligt tack vare att vi har få platser i vår behandling.

Grundförutsättningar för lyckosam behandling är trygghet, förutsägbarhet och tillit. Huvudsyften är att stärka klientens egen kompetens och resurser för att därigenom möjliggöra ökad grad av autonomi, självkontroll, självkänsla, självbild, och motivation.

När behandlingen avslutas är vårt mål att klienten skrivs ut till en livssituation som matchar dennes resurser och förmågor.

Båda våra enheter är belägna i vackra naturreservat med skogen inpå knuten vilket ger en fridfull läkande behandlingsmiljö

RAMAVTAL  med 86 kommuner (se under rubrik Referenser)

NYHET : Vid önskan kan vi nu erbjuda våra kvinnor en ADHD utredning. Utredningen sker i  ett samarbete med Prima psykiatri.

fb_profilbild

Aktuellt