Du kanske skulle ha någon att prata med?

Vi kan nu erbjuda KBT-samtal i öppen vård. Du kommer träffa någon av våra terapeuter som har steg 1 KBT utbildning. Har även utbildning i beroendetillstånd, MI ,TA och kurs i hantering och bemötande efter sexuella övergrepp. De har stor erfarenhet av krishantering och av arbete med komplexa livssituationer.

Exempel på innehåll kan vara:

* Sorgebearbetning
* Livskriser
* Livsförändringsfrågor
* Relationsfrågor
* Beroendeproblematik
* Traumaläkning
* Ångestreducering
* Behandling av fobier
* Ångestreducering

Vi bjuder in dig till ett första samtal ensam eller tillsammans med någon.
Du har möjlighet att inom ett dygn få en samtalskontakt med oss.

Ring för mer information och bokning 011-10 47 32 eller 070- 6015111
johan.blomgren@mirumomsorg.se

Adress: Södra Grytsgatan 4 Norrköping.