Du kanske skulle ha någon att prata med?

Vi kan nu erbjuda KBT-samtal i öppen vård. Du kommer träffa vår terapeut Fredrik som har steg 1 KBT utbildning. Han har även utbildning i beroendetillstånd och stor erfarenhet av krishantering och av arbete med komplexa livssituationer.

Exempel på innehåll kan vara:

* Sorgebearbetning
* Livskriser
* Livsförändringsfrågor
* Relationsfrågor
* Beroendeproblematik
* Traumaläkning
* Ångestreducering
* Behandling av fobier
* Ångestreducering

Ring för mer information och bokning 011-10 47 32 eller 070- 6015111
Info@mirumomsorg.se