fb_profilbildSlottshagen norra

– med särskild kompetens för kvinnors utsatthet

Slottshagen Norra är ett litet behandlingshem med HVB-tillstånd med sju platser för enbart kvinnor från 18 år och uppåt. Vi finns utanför Norrköping.Vår målgrupp är kvinnor med en komplex livssituation där samsjuklighet med psykisk ohälsa, övergrepp och trauman samt missbruk finns med. Varje klient ska få kunskap och insikt för att kunna göra konstruktiva och friska val. Att leva ett drogfritt liv där klienten finner alternativ till droger genom att få en fungerande och meningsfull vardag är viktiga mål.

 

 

 

Slottshagen Norra  beläget i ett vackert naturreservat.

Välkomnande hall

Samtalsrum/Grupprum

Klientrum.

Goda möjligheter för skapande och reflektion

Grindarna visar vägen ner till Björnviken

Lite avkoppling på balkongen

Yoga ,avslappning och stresshantering

__kbt

Behandling sker med KBT som teoretisk grund

__mick

Musikstudio

__gym

Gym

Massagerum

__sam2

Öppenvård KBT-inriktning

Vi erbjuder samtal i öppenvård med KBT-inriktning.Se under rubrik kontakt.

atertraff2

Återträff för färdiga klienter

Vi erbjuder de klienter som är färdiga med sin behandling hos oss återträff ca 1 ggr/år.

behand

Om vår behandling

Behandlingen är individuell och formas efter klientens specifika behov. Att vi har ett begränsat antal platser är en viktig del i vår behandlingsfilosofi.