ban_5Utslussboendet

– ett steg för klienten att komma närmare samhället

I vårt utslussningsboende kan en förlängd behandling ske för klienter från våra båda behandlingshem. Verksamheten syftar till att klienten kommer närmare samhället och fortsätter att arbeta med sin individuella plan utifrån de behov som finns. Detta kan innebära att klienten går i skola, är i kontakt med arbetsförmedlingen, daglig verksamhet eller har en praktik. Stor vikt läggs på fritidsaktiviteter utanför Bandygränd som en del av att skapa nya drogfria relationer.

Vi kan erbjuda skyddat boende i egen lägenhet

 

ban_1

ban_2

ban_3

ban_4

ban_5

ban_6

ban_7

ban_8