ban_5Utslussboendet

– ett steg för klienten att komma närmare samhället

I vårt utslussningsboende kan en förlängd behandling ske för klienter från våra båda behandlingshem. Verksamheten ligger  i Norrköping och här finns plats för tre klienter . Verksamheten syftar till att klienten kommer närmare samhället och fortsätter att arbeta med sin individuella plan utifrån de behov som finns. Detta kan innebära att klienten går i skola, är i kontakt med arbetsförmedlingen, daglig verksamhet eller har en praktik. Stor vikt läggs på fritidsaktiviteter utanför Bandygränd som en del av att skapa nya drogfria relationer.

 

ban_1

ban_2

ban_3

ban_4

ban_5

ban_6

ban_7

ban_8