GDPR/Integritetspolicy

Insamling av information

När du besöker vår webbplats www.mirumomsorg.se samlas ingen personligt identifierbar information in från dig.
Personlig information som vi kan få in när du skickar ett epost-meddelande till oss hanteras i enlighet med Patientdatalagen.

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

Den information vi samlar in från dig när du besöker vår webbplats används för att:

  • Förbättra vår hemsida
  • Förbättra vår kundservice

Utlämnande till tredje part

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Alla patientuppgifter hanteras i enlighet med Patientdatalagen.

Informationsskydd

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. behandling), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

Radera personuppgifter

Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information till dig angående dina frågor. Du kan när som helst kontakta oss på ann-christin.josefsson@mirumomsorg.se för att få information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig eller om du vill att vi raderar dina person- eller patientuppgifter.

Samtycke

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.