Om Mirum Omsorg

Mirum Omsorg startades 2006 av verksamhetens nuvarande föreståndare Ann-Christin Josefsson. Sedan starten har både män och kvinnor behandlats på våra två enheter. Numera vänder vi oss enbart till kvinnor. Vår målgrupp är kvinnor med en komplex livssituation där samsjuklighet med psykisk ohälsa, övergrepp och trauman samt missbruk finns med.

Så här började det

Efter flera års arbete med personer med samsjuklighet startade jag Slottshagen behandlingscenter 2006. I arbetet som sjuksköterska dels i psykiatrin inom både sluten och öppenvård och genom arbete på olika behandlingshem upptäckte jag att människor med samsjuklighet föll mellan stolarna, att varken landsting eller kommun ville ta det övergripande ansvaret för denna målgrupp. När jag senare fick arbeta i ett projekt där man behandlade både missbruket och den psykiatriska problematiken samtidigt såg jag många goda behandlingsresultat som blev till vinst både för klienten och för samhället .
Erfarenheten från detta projekt blev sedan grunden för behandlingen på Slottshagens behandlingscenter.”

Ann-Christin Josefsson

Genom att ha två enheter med enbart kvinnor har vi kunnat  använda oss av kompetens och erfarenhet från båda arbetsgrupperna och har på så sätt byggt upp två stabila behandlingsteam, där två KBT-terapeuter ingår i teamen. Personalen i behandlingsteamen består av både kvinnor och män vilket är en viktig del i vår behandlingsfilosofi. Läs mer om vår personal

Vi bygger vår behandling på vår gemensamma värdegrund som vi dagligen har med oss i vårt arbete tillsammans med klienten. Läs mer om vår värdegrund

Varje kvinnas behandling är individuell och bygger helt på den vårdplan som följer klienten och den genomförandeplan som upprättas på behandlingshemmet. Då vi vet att själ och kropp hör ihop finns förutom den kliniska behandlingsarbetet som sker KBT- inriktat  också kost, motion, massage och estetisk verksamhet med på veckoschemat. Även musikstudion är ej att förglömma där sång och musik kan vara en  del i behandlingsarbetet. Målet är att varje kvinna som kommer till oss ska känna att hon kommit till en trygg ,förutsägbar miljö där hon kan känna tillit och ett lugn. Då har vi skapat ett gott behandlingsklimat där hon tillsammans med kompetent och erfaren personal kan arbeta för en lyckad behandling.