Personal

På Slottshagen Södra är det alltid minst två personal som arbetar dygnet runt med sovande jour. Inom personalgrupperna finns  KBT-terapeut, KPT-terapeut, socionom, behandlingsassistenter, skötare och sjuksköterskor.Vi arbetar långa pass för att skapa trygghet och kontinuitet för våra klienter. Personalen har lång erfarenhet från arbete med personer med missbruk, psykiatri/neuropsykiatri, begåvningshandikapp, och har kompetens att klara av det komplexa.

Läkare och sjuksköterska med psykiatriutbildning, samt samtalsterapeut är knutna till behandlingshemmet. Personalen har kontinuerlig handledning