Transparensredovisning

Under 2015 införde Vårdföretagarna nya medlemskrav vilket syftar till att öka allmänhetens förtroende för branschen, och att beställare, patienter, brukare och allmänheten enklare ska få relevant information om medlemsföretagen. Läs mer om transparens hos Vårdföretagarna.

Kontaktinformation

Mirum Omsorg AB
Svärmaregatan 1
603 61 Norrköping

Besöksadress: Svärmaregatan1 603 61 Norrköping (Huvudkontor)
Telefon: 011-16 63 25, 0702-471494(föreståndare Ann-Christin Josefsson)
Mail: ann-christin.josefsson@mirumomsorg.se
Kontaktperson: Ann-Christin Josefsson, VD Mirum Omsorg AB

Basfakta om Mirum Omsorg AB

Bolaget driver två behandlingshem och ett utslussboende. Totalt finns plats för 17 klienter.

Våra behandlingshem bedriver behandling med Kognitiv beteendeterapi (KBT) som teoretisk grund. Sambandet mellan tanke-känsla-handling är en grundsten i vårt arbete. Behandlingen är individuellt anpassad för varje klient och är möjligt tack vare att vi har få platser i vår behandling.

Grundförutsättningar för lyckosam behandling är trygghet, förutsägbarhet och tillit. Huvudsyften är att stärka klientens egen kompetens och resurser för att därigenom möjliggöra ökad grad av autonomi, självkontroll, självkänsla, självbild, och motivation. Klienten ska efter avslutad behandling hos oss stå redo att hantera sitt liv självständigt i möjligaste mån.

Verksamheten har tillstånd från IVO.

Kvalitet

Mirum Omsorg AB jobbar övergripande efter Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Som en del i att säkerställa detta kvalitetsarbete har vi ett upparbetat ledningssystem genom Carebuilder AB.

Personalen på Mirum Omsorg

Antal anställda

Mirum Omsorg AB har ca 30 anställda.

Antal chefer

Förutom VD, tillika föreståndare, har Mirum Omsorg AB två platschefer

Utbildningsnivåer

Inom personalgrupperna finns beteendevetare, kpt-terapeut, socionom, behandlingsassistenter, skötare och sjuksköterskor.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron för 2018 uppgår till 2,90 %.

Kollektivavtal

Mirum Omsorg AB har kollektivavtal och är medlemmar i Vårdföretagarna.

Ägare och styrelse

Mirum Omsorg AB, organisationsnummer 556666-4420
Bolagsform: Aktiebolag
VD: Ann-Christin Josefsson

Styrelsen består av John och Eva Håkansson.

Mirum Omsorg AB ägs till 100 % av Omsorgsgruppen IN Holding AB vilket i sin tur ägs av John Håkansson.

Ekonomi

Finansiell information om bolaget hittar du på Allabolag.se.

b6_1